tel. 32 256 10 40 tel. 32 781 77 81 mail: biuro@lingua-house.pl adres: Katowice, ul. Gliwicka 12
32 781 77 81

Napisz, a my oddzwonimy!

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych »

Newsletter
Zostaw swojego maila a wyślemy Ci e-booka o najskuteczniejszych sposobach nauki języków obcych.

Metoda bezpośrednia

Metoda Bezpośrednia gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem. Lektor zadaje szereg pytań, na które student odpowiada pełnym zdaniem w ściśle określony sposób i niejako automatycznie wprowadza do podświadomości konkretne zasady i reguły stale poszerzając słownictwo.

Gdy rozpoczynamy naukę języka obcego, opanowanie sprawności mówienia przysparza nam zwykle najwięcej trudności. Ucząc się dużo i intensywnie zaczynamy coraz więcej rozumieć, jesteśmy w stanie formułować coraz lepsze wypowiedzi pisemne, opanowujemy coraz większy zakres gramatyki, ale ciągle brak nam płynności mówienia. Nawet gdy nauczymy się już porozumiewać dzięki powszechnie stosowanej metodzie komunikacyjnej, to jakość tych wypowiedzi pozostawia ciągle wiele do życzenia.

Metoda bezpośrednia, znana i stosowana od lat na całym świecie i w ostatnich latach również z powodzeniem u nas w kraju, kładzie bardzo duży nacisk na poprawne mówienie. Uczy z niesłychaną skutecznością starannego sposobu wysławiania się w języku obcym. Każda kolejna lekcja przynosi stały i widoczny postęp.

Wyrażenie „metoda bezpośrednia", nie jest tylko prostym określeniem koncepcji podręczników. Jest również swego rodzaju programem:
„bezpośredniość” zakłada, że nacisk jest położony na "żywy" język, stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych - lekcje prowadzone są w języku obcym, a refleksja gramatyczna jest w całości podporządkowana mówieniu; „metoda” z kolei jest gwarancją, że podręcznik nie jest zbiorem przypadkowych ćwiczeń, ale zaprogramowanym kursem języka, wychodzącym z określonych założeń, dążący konsekwentnie do pewnych celów przy zastosowaniu określonej metody.

Proponowana metoda bezpośrednia wymaga od uczestników stałej aktywności podczas zajęć: nieustanna interakcja między prowadzącym zajęcia i ich uczestnikami wymaga dużego skupienia uwagi, co potęguje efektywność zajęć.

W wielkim skrócie polega ona na tym, iż prowadzący najpierw prezentuje nowe słownictwo, po czym, stosując je, zadaje pytanie wskazanej osobie - ona zaś z pomocą lektora próbuje na nie odpowiedzieć pełnym zdaniem. Przy kolejnych powtórzeniach odpowiedzi są coraz bardziej samodzielne. Taki mini-dialog powtarzany jest kilkakrotnie – odpowiedzi udziela za każdym razem inny uczestnik kursu. Ilość powtórzeń zależy od szybkości przyswajania materiału.

Uczestnicy kursu nigdy nie wiedzą, do kogo skieruje pytanie lektor. Wymusza to pełną koncentrację wszystkich uczestników i uważne śledzenie toku zajęć. Ich tempo zajęć wyklucza zatem wszelką pasywność po stronie uczestników, możliwą często w trakcie innych kursów.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia ostatnio ćwiczonego materiału, przy czym powtórka odbywa się w szybszym tempie, niż wprowadzanie nowego materiału. Kreatywnym elementem powtórek jest zachęcanie kursantów do tworzenia własnych pytań i odpowiedzi na bazie poznanych wcześniej mini-dialogów. W tej części zajęć rola lektora ogranicza się jedynie do czuwania nad poprawnością wypowiedzi.

Wszystkie nowo wprowadzane słowa są podane i przetłumaczone na język polski jeszcze przed ich zastosowaniem w tekście. Podaje się znaczenie danego słowa wynikające z kontekstu, w którym zostanie użyte. Taki sposób potraktowania słownictwa pozwala na precyzyjne zrozumienie tekstu i skraca czas nauki. Gdy słowo pojawia się rzadko, w dużym odstępie od pierwszego użycia, zostaje wyjaśnione ponownie w celu przypomnienia.

W podręcznikach metody pojawiają się z pewną regularnością ćwiczenia kontrolne w postaci dyktanda lub ćwiczeń gramatycznych.
Gdy lektor dojdzie do takiego miejsca, przerywa serię mini-dialogów i przechodzi do testowania materiału – zwłaszcza gramatycznego. Poprawność rozwiązań może każdy uczestnik sprawdzić w oparciu o klucz zamieszczony na końcu podręcznika. Jeżeli rezultaty nie są zadowalające, zaleca się powtórzenie danej partii materiału i ponowne wykonanie ćwiczenia.
Testowanie w czasie zajęć nie powinno wywoływać stresu, nie podlega bowiem ocenie, a jego wyniki nie są komentowane. Dostarcza ono uczącemu jedynie informację o jego ewentualnych brakach.

Zasadniczo uczestnictwo w zajęciach grupowych wystarcza, aby dobrze opanować materiał, podręcznik opracowano jednak w sposób umożliwiający samodzielne powtarzanie materiału (np. słownictwa, rodzajników, form liczby mnogiej lub struktur gramatycznych). Podręcznik zawiera dokładnie to, co jest ćwiczone na zajęciach.

Podstawową jednostką podręcznika jest mini-dialog, polegający na tym, że w odpowiedzi wykorzystuje się słownictwo zawarte w pytaniu. Następujące po sobie dialogi najczęściej nie są ze sobą powiązane.

Przy powtórkach obejmujących dłuższą partię materiału lektor może za pomocą poznanych wcześniej mini-dialogów skonstruować spójne, dłuższe rozmowy, które przeprowadzi z uczestnikami kursu co stanowi to nie tylko urozmaicenie zajęć, ale jest również dowodem na to, że pozornie oderwane od siebie dialogi, rozwijają skutecznie komunikatywną kompetencję, umożliwiając coraz łatwiejsze porozumiewanie się w języku obcym.

W podręcznikach każdej z metod zastosowano nowatorski układ graficzny przy wprowadzaniu nowego słownictwa.

Za celowe uznano także rozszerzenie słownictwa o pojęcia, potrzebne przy korzystaniu z komputerów, Internetu oraz telefonów komórkowych. Postęp techniczny wymusza nowe zachowania komunikacyjne i modyfikuje rozpowszechnione w życiu codziennym typy wypowiedzi.

Wszystkie wprowadzane słowa i zwroty są tłumaczone przez lektora na język polski bezpośrednio przed ich użyciem w interakcji, następnie uczestnik opanowuje nowy materiał, biorąc czynny udział w odpowiedzi na zadane przez lektora pytanie. Taki sposób wprowadzania słownictwa wyklucza nieporozumienia i daje uczącemu się pewność, że właściwie zinterpretował dany kontekst sytuacyjny, bowiem każde niemal nowe słowo powraca wielokrotnie w wypowiedziach, co czyni zajęcia językowe bardzo wydajnymi zaś postępy wymiernymi.

Najważniejsze zalety metody bezpośredniej:

  • Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.
  • Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.
  • Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.
  • Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić mimo jednorodności metody.
  • Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach. W mniejszym stopniu zależy od poszczególnych nauczycieli. To cenne, bo nauczyciel może się zmienić i odbywa się to bez szkody, a wręcz z korzyścią dla uczących się.
  • Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, równocześnie nie rozprasza niepotrzebnymi elementami graficznymi, umożliwiając koncentrację tylko na „języku”.

 

Informacje i zapisy

Sekretariat Lingua House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

Sekretariat Coaching & Training House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

telefon Telefon: 32 781 77 81 telefon 2 Telefon: 32 256 10 40
email icon E-mail: biuro@lingua-house.pl email E-mail: info@coaching-house.pl

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.